Wheatfen, Wheatfen Broad, Ellis Family Home, Phyllis Ellis Memoirs